Hög direktavkastning

Preferens aktier är spelar en viktig roll i min utdelningsportfölj. Detta eftersom de i regel har direktavkastning som är högre än den man brukar få på vanliga aktier, så kallade stamaktier. Atkie nätmäklaren Avanza har en bra beskrivning av detta ”Direktavkastning är ett mått på hur hög utdelningen i ett företag är i förhållande till aktiekursen. Det visar alltså hur stor procentuell del av din investering du får tillbaka i form av utdelning varje å” Med preferensaktier är det möjligt att få ca 6-10% i direktavkastning på svenska börsen och några sådana aktier anser jag att det behövs i ens portfölj för att man ska få höga utdelningar och att direktavkastningen på portföljen ska bli fin.

Tingsvalvet preferensaktie

I min portfölj har jag ungefär 10% av innehavet i preferens aktier. Än sån är Tingsvalvet Fastighets PREF som betalar utdelningen varje månad”. Tingsvalvet beskriver sitt bolag så här ”Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 31 mars 2024 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,9 miljarder kronor.” De har ca 35 fastigheter och deras viktigaste inkomst är deras hyresgäster.

Osäker om jag kommer behålla Tingsvalvet pref i framtiden

Henrnhag är en utdelningsinvesterare/jägare som jag har som förebild. Han har har en tum regel när det kommer till preferensaktier. Nämligen att inte äga dem om de som har direktavkastning på över 8%. Anledningen till detta är en undersökning som han gjorde där han granskade vilka preferensaktier som genom historien klarat av att behålla sin utdelningstrend till akieägarna. Det visade sig att ingen preferens aktie med direkt avkastning över 8% klarade att behålla sin utdelningstrend över tid, de ställde in sina utdelningar till slut. Läs mer om detta här

Tingsvalvet direktavkastning är i skrivande stund 9.6% enligt Avanza. Blir intressant hur deras utdelningstrend blir i framtiden med tanke på Hernhags tumregel, men en så länge behåller jag aktien. Jag läste deras senaste kvartals rapport 2024 kvartal 1 och bland de viktigaste händelserna är att de refinansierar sitt största lån på 441 miljoner kronor och kommer där med spara 121 miljoner kronor på detta som jag förstår det. Nästa rapport kommer i Augusti. Intressant att se hur direkt avkastningen utvecklar sig.

God avka$tning på er!

Av admin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *