Pålitliga utdelningsaktier är bra men ger låg avkastning

Som aktieutdelningsinvesterare tycker jag att det inte är svårt att fina aktier som ger pålitlig utdelning år efter år. Men jag upplever också tyvärr att det är vanligt att dessa aktier som exempelvis ”Atlas Copco B”, ”Vitec” eller ”Hexagon” inte ger någon vidare hög utdelningen eller avkastning.

Avkastning på aktier brukar mätas i nyckeltalet ”Direkt avkastning”. Enligt Investech.com beräknas detta nyckeltal som bolagets aktieutdelning i förhållande till aktiekursen genom att man delar utdelningen per aktie i aktiekursen som ger ett mått i procent på avkastningen.

Varför jag har preferensaktier i min portfölj

Jag äger några preferens aktier för att ta del av regelbunden och hög utdelning. Med preferens aktier är det inte ovanligt att man får utdelning fyra gånger per år eller till och med varje månad.

Vad är en preferensaktier? Jag tycker att investerare och författaren Marcus Hernhag beskriver det bra sin nyaste aktiebok ”Pengma$kinen” där beskrivs bland annat skriver att preferens aktier är utrustade med speciella rättigheter som innebär att man får relativt hög och fast utdelning samt ger hög direktavkastning. Med med en hake att man inte får utdelningshöjningar som man kan få om till exempel äger stamaktier.

En annan bra sak är att man som ägare till preferens aktier har man också företräde till att få utdelningen om ett aktiebolag ger ut olika typer av aktier. Preferens aktier har ofta i sina villkor en så kallad inlösningskurs som innebär att bolaget i framtiden kan köpa tillbaka aktien från dig i framtiden . Här finns en bra lista med inlösningskurser på preferens aktier.

I nuläget så äger jag dessa preferens aktier i min utdelningsportfölj

  • Volati pref – 6,5% direkt avkastning – Utdelningar fyra gånger per år.
  • Emils hus pref – 6,8 % direkt avkastning – Utdelningar fyra gånger per år
  • Tingsvalvet pref – 9,6 % direkt avkastning – Utdelningar varje månad
  • Sdiptech pref – 6,55% direkt avkastning – Utdelningar fyra gånger per år

Detta var bara kortbeskrivning av preferens aktier och det finns många risker man måste ha koll på som utdelnings investerare i preferens aktier. Bland annat att utdelningen inte är garanterad och kan stoppas eller dras in om bolaget får ekonomiska bekymmer. Detta skedde i preferens aktien ”Heimstaden pref” som stoppade sin aktie utdelning våren 2024.

God avkastning på er!

Av admin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *